Spelplan

SPELPLAN VÅREN 2022

 

1 MARS

Mellerud, Kulturbruket på Dal

Kriget har inget kvinnligt ansikte

19:00

 

2 MARS

Kalmar, Kalmar Teater

Kriget har inget kvinnligt ansikte

18:00

 

3 MARS

Kalmar, Kalmar Teater

Kriget har inget kvinnligt ansikte

9:00 och 12:30 (skola)

 

4 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka (genrep)

19:00

 

5 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka (PREMIÄR)

19:00

 

8 MARS

Munkedal, Kulturhuset

Kafka och dockan

10:30 (skola)

 

9 MARS

Munkedal, Kulturhuset

Kafka och dockan

8:30 och 10:30 (skola)

 

9 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

10 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

10:00 (skola)

 

11 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

10:00 (skola)

 

11 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

12 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

17 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

10:00 (skola)

 

17 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

18 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

10:00 (skola)

 

18 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

19 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

30 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

31 MARS

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

2 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

  

7 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

8 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

 

9 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

13 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

19 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Actor's Talk med Iwar Wiklander

 

20 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

26 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

27 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

27 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

28 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

28 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Att tveka

19:00

 

29 APRIL

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

3 MAJ

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

4 MAJ

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

5 MAJ

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

6 MAJ

Göteborgs Dramatiska Teater

Kafka och dockan

10:00 (skola)

 

 

 

Bokning

Biljettbokning

Kulturpunkten

 

Turnébokning

Kafka och dockan, Kriget har inget kvinnligt ansikte och Kentaur bokas på turné via:

mail small info@goteborgsdramatiska.se

 

Skolbokning

KuBo (gratis bokning inom Göteborgs Stad)